ЕЛС Пластично куќиште 200-240VAC до 12V / 24V Напојување

ЕЛС Пластично куќиште 200-240VAC до 12V / 24V Напојување